The Australian Pink Floyd Show

The Australian Pink Floyd Show

Archebwch nawr

O werthu 5 miliwn o docynnau ar draws y byd i fod yng nghanol eu dathliadau 30 mlynedd, mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2019 ‘All That You Love’, sydd yn cynnwys y clasuron o Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall a llawer mwy.

Ers eu cyngerdd cyntaf erioed yn Adelaide, Awstralia yn 1988, mae The Australian Pink Floyd Show wedi perfformio mewn dros 35 o wledydd; wedi chwarae yn nathliadau pen-blwydd David Gilmour yn 50 oed ac fe ymunodd Rick Wright â nhw ar lwyfan. TAPFS ydi’r sioe fwyaf a’r gorau o’i math yn y byd.

Gan berfformio cerddoriaeth Pink Floyd yn berffaith, mae’r sioe deyrnged yma, sydd wedi ennill clod aruthrol, wedi bod yn rhyfeddu cynulleidfaoedd ar draws y byd. Gan geisio ail-greu’r profiad o sioe Pink Floyd a chyflwyno’r gerddoriaeth i gynulleidfaoedd newydd, mae’r sioe yn cynnwys sioe oleuadau a laser rhyfeddol, animeiddiadau fideo, technoleg sgrin LED modern ac effeithiau arbennig eraill.  Yn cyd-fynd â’r sioe weledol mae yna nifer o deganau gwynt mawr gan gynnwys mochyn enfawr a Changarŵ Pinc!!