Clwb Graffiti
-

Pobl Ifanc Greadigol

Clwb Graffiti

-
Archebwch nawr

*** MAE CLWB GRAFF YN EI ÔL! *** 

Dysgwch y sgiliau yr ydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’ mewn sesiynau a gynhelir drwy gydol 2019/2020.

Ar gyfer plant a phobl ifanc 8 i 14 oed.

Mae llefydd yn brin ar gyfer y rhaglen Pobl Ifanc Creadigol boblogaidd hon, felly argymhellir i chi archebu lle yn gynnar.

 

  • Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019
  • Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019
  • Dydd Sadwrn 25 Ionawr 2020
  • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020