An Evening with The Hairy Bikers

An Evening with The Hairy Bikers

Archebwch nawr

YMUNWCH Â DAVE A SI AM NOSON O FWYD, SGYRSIAU A STRAEON AM FYWYD AR Y LÔN

Yn dilyn taith fawr o amgylch Prydain yn gynharach eleni, mae’r trysorau cenedlaethol Si King a Dave Myers, hynny yw The Hairy Bikers, wedi cyhoeddi y byddant yn ôl yn fyw yn 2020 yn sgil y galw gyda thaith 38 dyddiad i bob cwr o Brydain ac Iwerddon.  Gyda’u brwdfrydedd heintus, mae taith yr Hairy Bikers yn cynnig noson epig o goginio a sgwrsio.

Mae The Hairy Bikers wedi bod yn diddanu Prydain gyda’u sioeau teledu am dros ddegawd ac wedi gwerthu mwy na 5.7 miliwn copi o’u llyfrau. Maent yn deall pwysigrwydd bwyd da a bwyd cartref i bob aelwyd. Mae eu cyfuniad unigryw o arbenigedd bwyd, hiwmor a brwdfrydedd am feiciau modur wedi ennill dilyniant mawr a thriw. Maent yn wynebau rheolaidd ar y BBC, gyda sawl sioe lwyddiannus ar amseroedd brig fel pluen yn eu het. Mae eu cyfres ddiweddar ROUTE 66 ar gael ar yr iPlayer rŵan gyda’u llyfr newydd One Pot Wonders wedi'i gyhoeddi ar 31 Hydref.

Gyda’u cymysgedd dawnus o ryseitiau blasus, hiwmor ffraeth a brwdfrydedd di-gwestiwn, mae The Hairy Bikers wedi ennill eu plwyf fel hoff arwyr bwyd Prydain.

“We can’t wait to tour again in 2020. The audience is a huge part of our show, so no night is the same! There will be music, chat, food, questions, answers, fun and frolics. A perfect bikers night out! See you there.” Si a Dave