Footlights Book Club

Footlights Book Club

Bel Canto

Currently fully subscribed

Cynhelir Clwb Llyfrau Footlights, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Conwy, ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, o 12pm, ym Mar Caffi Catlins. Rydym yn canolbwyntio ar nofelau sydd wedi eu haddasu ar gyfer sinema, teledu a’r llwyfan.   

Llyfr mis Mehefin yw Bel Canto, enillydd Gwobr ‘Orange’ a’r PEN/Gwobr Faulkner ar gyfer Ffuglen a ffilm newydd yn cynnwys Julianne Moore.

Stori serch ddramatig am soprano enwog, Roxanne Cros, sy’n teithio i Dde America i gymryd rhan mewn cyngerdd mewn parti i ddiwydianwyr Japaneaidd cyfoethog. 

Mae’r gwesteion i gyd yn cael eu dal yn wystlon, wrth i drafodaeth dirdynnol ddechrau, a mis o sefyllfa ddiddatrys ddilyn. Mae’r sawl sydd wedi eu dal o fewn y llysgenhadaeth a'r sawl sy'n eu dal nhw yno, yn gweld eu bywydau'n ymblethu mwy a mwy.  Byddwn yn trafod y llyfr hwn ddydd Gwener, 7 June.  Gallwch fenthyg y llyfr o lyfrgell Sir Conwy, a sicrhewch eich bod wedi ei ddarllen cyn hynny!  Gallwch gael copïau o gasgliad grŵp darllen Venue Cymru.

The book club is now full but we are holding a waiting list. Please email info@venuecymru.co.uk if you wish to add your name to it.