Pencampwriaeth Taith Coral 2020
-

Pencampwriaeth Taith Coral 2020

-
Archebwch nawr

Bydd cyfle i ddilynwyr snwcer weld rhai o brif chwaraewyr y byd yn Llandudno fis Mawrth nesaf.

Bydd Pencampwriaeth Taith Coral yn cael ei chynnal rhwng 17 a 22 Mawrth 2020 yn Venue Cymru. Bydd yr wyth chwaraewr sydd ar flaen rhestr detholion y flwyddyn hon yn cymhwyso wrth i Landudno groesawu’r bencampwriaeth am y chweched flwyddyn yn olynol.

Ronnie O’Sullivan enillodd y twrnamaint y llynedd, gan guro cystadleuwyr cryf oedd yn cynnwys Judd Trump, Mark Selby, Neil Robertson, Mark Williams a’u tebyg. Y brif wobr eleni yw £150,000.

Bu i’r ras i gymhwyso gychwyn ddechrau’r tymor ym mis Gorffennaf, a bydd yn dod i ben yng Nghystadleuaeth Agored Gibraltar ar 13 Mawrth. Bydd yr wyth chwaraewr sydd ar frig rhestr y detholion yr adeg honno yn cymhwyso.

Dyma’r trydydd digwyddiad, a’r olaf, yng Nghyfres Coral, a bydd y prif enillydd ar draws y gyfres yn sicrhau bonws o £100,000. Bydd y tri digwyddiad yn cael eu darlledu’n fyw ar y teledu gan ITV4.

Meddai llefarydd ar ran Snwcer y Byd:  “Rydym wrth ein boddau’n cael  dychwelyd i leoliad anhygoel yn Llandudno. Mae hwn yn gyfle gwych i weld chwaraewyr gorau’r byd. Bydd ambell i sesiwn yn gwerthu allan yn sydyn, felly mae’n rhaid i’r dilynwyr archebu eu tocynnau nawr. Mae’n siŵr o fod yn gystadleuaeth galed yn llawn chwaraewr sydd ar frig eu gêm, a bydd yn wledd ragorol o chwaraeon dros y chwech diwrnod."

Mae pris tocynnau’n cychwyn ar £17, sy'n bris anhygoel am y cyfle i weld goreuon gwirioneddol y gamp yn chwarae. Mae tocynnau diwrnod cyfan i weld y gêm derfynol ddydd Sul 22 Mawrth yn costio £59, ac mae pecynnau VIP hefyd ar gael eleni. I gael yr holl fanylion, ewch i www.worldsnooker.com/tickets.