Priority VIP Event Bar
-

Priority VIP Event Bar

-
Archebwch Nawr

Gallwch wella eich profiad ymweld ymhellach drwy uwchraddio eich tocyn a chael defnydd o Far Blaenoriaeth Venue Cymru.

Am £10 yn unig, cewch fynediad i'r Bar Blaenoriaeth o 6pm ar noson y gig, gyda mynediad i'r bar yn ystod y cyngerdd sydd â ffrwd fyw fel nad ydych yn colli dim.

Mae’r Bar VIP yn cynnwys ystod eang o ddiodydd, gan gynnwys gwirodydd nad ydynt ar gael ym mhob bar.

Nodwch mai ar gyfer digwyddiadau sydd wedi’u rhestru yn y botwm ‘archebu nawr’ yn unig mae hyn ar gael. Nid yw ar gael ym mhob digwyddiad.