Prosiect Tecstilau
-

Prosiect Tecstilau

-
Am ddim

Bydd y grŵp celf tecstilau yn arbrofi ag ystod o dechnegau tecstilau, gan ymdrin â phwnc gwahanol bob mis. Mae’r grŵp yn cael ei arwain gan yr artist tecstilau, Alison Mercer.

Dros y deunaw mis mae'r prosiect ar fynd, bydd artistiaid gwadd yn dod draw a bydd taith i Oriel Whitworth ym Manceinion hefyd.

Mae’r grŵp hwn yn agored i unrhyw un dros hanner cant oed sydd mewn peryg’ o fod ar eu pennau eu hunain ac yn unig.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â gwybodaeth@venuecymru.co.uk

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu gan yr Ashley Family Trust ac mae’n cael ei gynnal ar y cyd â Chartrefi Conwy.